Daniel J Pipes

| מאמרים 2022 | מאמרים 2021 | מאמרים 2018 | מאמרים 2017 | מאמרים 2016 | מאמרים 2015 | מאמרים 2013 | מאמרים 2012 |
| מאמרים 2011 | מאמרים 2010 | מאמרים 2009 | מאמרים 2008 | מאמרים 2007 | מאמרים 2006 | מאמרים 2005 | מאמרים 2004 |
| מאמרים 2003 | מאמרים 2002 | מאמרים 2001 | מאמרים 2000 | מאמרים 1999 | מאמרים 1998 | מאמרים 1997 | מאמרים 1995 |
| מאמרים 1980-1985 | מאמרים לפי קטגוריה | RSS 2.0 Feed

קטגוריה של מאמרים: איראן

כתבות על-פי תאריך

כותרת מקור תאריך
איך כופפו האיראנים את אובאמה ישראל היום 18 בפברואר, 2015
איראן: הגישה הדו־קוטבית ישראל היום 13 בינואר, 2013
צעד לסיום האיום האיראני ישראל היום 21 ביולי, 2011
תורכיה האיסלאמיסטית ואיראן החילונית? ישראל היום 12 בינואר, 2011
עצה קריטית לממשל אובאמה ישראל היום 3 בפברואר, 2010
לפייס את איראן? ג'רוסלם פוסט 25 בספטמבר, 2008
להתכונן לתקוף את איראן USA Today 11 ביוני, 2008
להפעיל את הנגדה האיראנית [המוג'הדין א-חאלק] ניו יורק סאן 10 ביולי, 2007
סלמאן רושדי ונחישות בריטית ניו יורק סאן 26 ביוני, 2007
מטוסים ישראליים נגד נשק גרעיני איראני ניו יורק סאן 12 ביוני, 2007
אחמדינז'אד – חוטף בני ערובה? קומרסנט (עיתון יומי במוסקבה) 13 בנובמבר, 2006
שעת ההכרעה בענין איראן הגיעה ניו יורק סאן 31 באוקטובר, 2006
הערבים מתנערים מחיזבאללה ג'רוסלם פוסט 26 ביולי, 2006
להרתיע את טהראן ניו יורק סאן 9 במאי, 2006
האיום המיסטי של מחמוד אחמדינג'אד ניו יורק סאן 10 בינואר, 2006
התכנית האיראנית לפתרון הסופי ניו יורק סאן 1 בנובמבר, 2005
חומייני, הסובייטים וארצות הברית ניו יורק טיימס 27 במאי, 1980

כל החומר באתר זה ©1968-2024 דניאל פייפס.