Daniel J Pipes

אודות האתר

DanielPipes.org נפתח (באנגלית) בדצמבר 2000. לפני ה-11 בספטמבר 2001 כ-10,000 גולשים ביקרו באתר בחודש. מאז ה-11 בספטמבר מספר המבקרים עלה לכ-50,000 מבקרים בחודש. כמות הקוראים המשיכה לגדול והגיעה למעל 200,000 מבקרים בחודש. במקביל מספרם של הדפים שנקראו בחודש עלה מ -50,000 למיליון.

האתר מקושר מעוד כ-20,000 אתרים (רוב המבקרים מגיעים מ- WorldNetDaily.com ו- FrontPageMag.com) ומבקרים הגיעו לאתר דרך מנועי חיפוש על ידי חיפוש 23,000 מילים שונות.

האתר דורג עד המקום ה - 17,958 ברשימת האתרים המבוקשים ביותר באינטרנט, משהפך אותו למקור מםפר אחד לאינפורמציה על המזרח התיכון. הוא מקבל יותר מבקרים מאתרים כמו Council on Foreign Relations ו-American Enterprise Institute.

חלק מתנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, אף לנשים.

כל החומר באתר זה ©1968-2024 דניאל פייפס.