Daniel J Pipes

| מאמרים 2022 | מאמרים 2021 | מאמרים 2018 | מאמרים 2017 | מאמרים 2016 | מאמרים 2015 | מאמרים 2013 | מאמרים 2012 |
| מאמרים 2011 | מאמרים 2010 | מאמרים 2009 | מאמרים 2008 | מאמרים 2007 | מאמרים 2006 | מאמרים 2005 | מאמרים 2004 |
| מאמרים 2003 | מאמרים 2002 | מאמרים 2001 | מאמרים 2000 | מאמרים 1999 | מאמרים 1998 | מאמרים 1997 | מאמרים 1995 |
| מאמרים 1980-1985 | מאמרים לפי קטגוריה | RSS 2.0 Feed

קטגוריה של מאמרים: דפוסים במזרח התיכון

כתבות על-פי תאריך

כותרת מקור תאריך
תמונת מצב: תהפוכות במזרח התיכון ישראל היום 29 במרס, 2011
ויקיליקס: "סודי" עלול דווקא להטעות ישראל היום 20 בדצמבר, 2010
סוסים חזקים: יד קשה במזרח התיכון ישראל היום 18 בפברואר, 2010
המלחמה הקרה המזרח-תיכונית ישראל היום 21 ביוני, 2009
מדינות המאויימות בכלייה ניו יורק סאן 7 באוגוסט, 2007
המסגד האדום מתמרד ניו יורק סאן 17 ביולי, 2007
המוסלמים נגד הערבים מעריב 29 באוגוסט, 2004
שונאים את חג האהבה ניו יורק סאן 17 בפברואר, 2004
מסיבה מזרח תיכונית ג'רוזלם פוסט 14 בספטמבר, 2001
היכן קיים חופש דת? ג'ואיש אקפוננט 23 בספטמבר, 1999

כל החומר באתר זה ©1968-2024 דניאל פייפס.