Daniel J Pipes

| מאמרים 2024 | מאמרים 2022 | מאמרים 2021 | מאמרים 2018 | מאמרים 2017 | מאמרים 2016 | מאמרים 2015 | מאמרים 2013 |
| מאמרים 2012 | מאמרים 2011 | מאמרים 2010 | מאמרים 2009 | מאמרים 2008 | מאמרים 2007 | מאמרים 2006 | מאמרים 2005 |
| מאמרים 2004 | מאמרים 2003 | מאמרים 2002 | מאמרים 2001 | מאמרים 2000 | מאמרים 1999 | מאמרים 1998 | מאמרים 1997 | מאמרים 1995 |
| מאמרים 1980-1985 | מאמרים לפי קטגוריה | RSS 2.0 Feed

קטגוריה של מאמרים: מצרים

כתבות על-פי תאריך

כותרת מקור תאריך
שמחה ודאגה מול פני המהפכה ישראל היום 8 ביולי, 2013
טנטאווי: השליט האמיתי של מצרים ישראל היום 22 ביולי, 2012
מה לא מספרים לנו על הבחירות במצרים ישראל היום 12 בדצמבר, 2011
מבט למצרים שאחרי מובארק ישראל היום 12 במאי, 2011
ההזדמנות של מצרים The Washington Times 15 בפברואר, 2011
רכבת לילה לקהיר ישראל היום 1 בפברואר, 2011
האם יש סיכוי למתונים נגד איראן ג'רוסאלם פוסט 23 בדצמבר, 2009
לפתור את "הבעיה הפלשתינאית" ג'רוסלם פוסט 7 בינואר, 2009
כיצד להעביר את עזה לידי המצרים אנכי 7 בפברואר, 2008
הסכם השלום בין מצרים וישראל - במחשבה שנייה ניו יורק סאן 21 בנובמבר, 2006

כל החומר באתר זה ©1968-2024 דניאל פייפס.