Daniel J Pipes

| מאמרים 2024 | מאמרים 2022 | מאמרים 2021 | מאמרים 2018 | מאמרים 2017 | מאמרים 2016 | מאמרים 2015 | מאמרים 2013 |
| מאמרים 2012 | מאמרים 2011 | מאמרים 2010 | מאמרים 2009 | מאמרים 2008 | מאמרים 2007 | מאמרים 2006 | מאמרים 2005 |
| מאמרים 2004 | מאמרים 2003 | מאמרים 2002 | מאמרים 2001 | מאמרים 2000 | מאמרים 1999 | מאמרים 1998 | מאמרים 1997 | מאמרים 1995 |
| מאמרים 1980-1985 | מאמרים לפי קטגוריה | RSS 2.0 Feed

קטגוריה של מאמרים: שאריע (חוק איסלאמי)

כתבות על-פי תאריך

כותרת מקור תאריך
שני עשורים של "חוקי רושדי" Commentary אוקטובר 2010
"חוקי רושדי" מגיעים לפלורידה The Washington Times 21 בספטמבר, 2010
מדוע חובה להתנגד לשריעה National Post 5 באוגוסט, 2009
המערב מקדם את ההרמון בברכה ג'רוסלם פוסט 26 בנובמבר, 2008
כלכלה איסלאמית: מה זה אומר? ג'רוסאלם פוסט 26 בספטמבר, 2007
אין חוק איסלאמי במינסוטה, לבינתיים FrontPageMagazine.com 16 באוקטובר, 2006
אל תכניס את האלכוהול הזה למונית שלי ניו יורק סאן 10 באוקטובר, 2006
תיירות מין ערבית FrontPageMagazine.com 7 באוקטובר, 2005

כל החומר באתר זה ©1968-2024 דניאל פייפס.