Daniel J Pipes

| מאמרים 2022 | מאמרים 2021 | מאמרים 2018 | מאמרים 2017 | מאמרים 2016 | מאמרים 2015 | מאמרים 2013 | מאמרים 2012 |
| מאמרים 2011 | מאמרים 2010 | מאמרים 2009 | מאמרים 2008 | מאמרים 2007 | מאמרים 2006 | מאמרים 2005 | מאמרים 2004 |
| מאמרים 2003 | מאמרים 2002 | מאמרים 2001 | מאמרים 2000 | מאמרים 1999 | מאמרים 1998 | מאמרים 1997 | מאמרים 1995 |
| מאמרים 1980-1985 | מאמרים לפי קטגוריה | RSS 2.0 Feed

קטגוריה של מאמרים: מוסלמים באירופה

כתבות על-פי תאריך

כותרת מקור תאריך
בקרת נזקים במזרח התיכון Boston Globe 8 בדצמבר, 2016
האלימות האיסלמית היא שתקבע את גורלה של אירופה Washington Times 10 באוקטובר, 2016
אחרי פאריס: בין הכחשה למציאות ישראל היום 18 בנובמבר, 2015
כיצד האיסלאמיסטים הגיעו לעמדת שליטה באיסלאם האירופי National Review Online 25 במאי, 2010
האפשרויות הלא פשוטות העומדות בפני אירופה נשונאל אינטרסט מרס-אפריל, 2007
[תיאו ואן גוך ו] "חינוך באמצעות רצח" בהולנד ניו יורק סאן 16 בנובמבר, 2004
צרפת מוסלמית מידל איסט פורום ווייר 1 באוקטובר, 1995

כל החומר באתר זה ©1968-2024 דניאל פייפס.