Daniel J Pipes

| מאמרים 2022 | מאמרים 2021 | מאמרים 2018 | מאמרים 2017 | מאמרים 2016 | מאמרים 2015 | מאמרים 2013 | מאמרים 2012 |
| מאמרים 2011 | מאמרים 2010 | מאמרים 2009 | מאמרים 2008 | מאמרים 2007 | מאמרים 2006 | מאמרים 2005 | מאמרים 2004 |
| מאמרים 2003 | מאמרים 2002 | מאמרים 2001 | מאמרים 2000 | מאמרים 1999 | מאמרים 1998 | מאמרים 1997 | מאמרים 1995 |
| מאמרים 1980-1985 | מאמרים לפי קטגוריה | RSS 2.0 Feed

קטגוריה של מאמרים: חשיבה עצמאית וכפירה מוסלמית

כתבות על-פי תאריך

כותרת מקור תאריך
האיסלאם: הבעירה הבאה בדרך ישראל היום 10 באוקטובר, 2012
שני עשורים של "חוקי רושדי" Commentary אוקטובר 2010
"חוקי רושדי" מגיעים לפלורידה The Washington Times 21 בספטמבר, 2010
האם ברק אובמה היה מוסלמי? FrontPageMagazine.com 24 בדצמבר, 2007
סלמאן רושדי ונחישות בריטית ניו יורק סאן 26 ביוני, 2007
הפחדת המערב, מרושדי ועד בנדיקט ניו יורק סאן 26 בספטמבר, 2006
קריקטורות והאמפיריאליזם האיסלאמי ניו יורק סאן 7 בפברואר, 2006

כל החומר באתר זה ©1968-2023 דניאל פייפס.