Daniel J Pipes

| מאמרים 2022 | מאמרים 2021 | מאמרים 2018 | מאמרים 2017 | מאמרים 2016 | מאמרים 2015 | מאמרים 2013 | מאמרים 2012 |
| מאמרים 2011 | מאמרים 2010 | מאמרים 2009 | מאמרים 2008 | מאמרים 2007 | מאמרים 2006 | מאמרים 2005 | מאמרים 2004 |
| מאמרים 2003 | מאמרים 2002 | מאמרים 2001 | מאמרים 2000 | מאמרים 1999 | מאמרים 1998 | מאמרים 1997 | מאמרים 1995 |
| מאמרים 1980-1985 | מאמרים לפי קטגוריה | RSS 2.0 Feed

קטגוריה של מאמרים: הדיון בסיכסוך הערבי-ישראלי בארה"ב

כתבות על-פי תאריך

כותרת מקור תאריך
הקשר הבלתי נלאה של אובאמה ישראל היום 4 באפריל, 2013
הבחירות לקונגרס: מה טוב לישראל? ישראל היום 21 באוקטובר, 2010
הדמוקרטים וישראל ישראל היום 22 בינואר, 2009
האם מותר לאמריקני לחוות דעה על ישראל? ג'רוסלם פוסט 28 ביולי, 2008
דמוקרטים, רפובליקנים וישראל ניו יורק סאן 23 במאי, 2006

כל החומר באתר זה ©1968-2024 דניאל פייפס.