Daniel J Pipes

| מאמרים 2024 | מאמרים 2022 | מאמרים 2021 | מאמרים 2018 | מאמרים 2017 | מאמרים 2016 | מאמרים 2015 | מאמרים 2013 |
| מאמרים 2012 | מאמרים 2011 | מאמרים 2010 | מאמרים 2009 | מאמרים 2008 | מאמרים 2007 | מאמרים 2006 | מאמרים 2005 |
| מאמרים 2004 | מאמרים 2003 | מאמרים 2002 | מאמרים 2001 | מאמרים 2000 | מאמרים 1999 | מאמרים 1998 | מאמרים 1997 | מאמרים 1995 |
| מאמרים 1980-1985 | מאמרים לפי קטגוריה | RSS 2.0 Feed

מאמרים בעברית שזמינים באינטרנט [2013]

כתבות על-פי תאריך

כותרת מקור תאריך
שמחה ודאגה מול פני המהפכה ישראל היום 8 ביולי, 2013
אופטימיות מוצדקת בישראל ישראל היום 10 ביוני, 2013
עריפת ראשים במערב בידי מוסלמים Blog 23 במאי, 2013
אחרי בוסטון: איום איסלאמי גובר ישראל היום 30 באפריל, 2013
הקשר הבלתי נלאה של אובאמה ישראל היום 4 באפריל, 2013
איראן: הגישה הדו־קוטבית ישראל היום 13 בינואר, 2013

כל החומר באתר זה ©1968-2024 דניאל פייפס.