Daniel J Pipes

| מאמרים 2024 | מאמרים 2022 | מאמרים 2021 | מאמרים 2018 | מאמרים 2017 | מאמרים 2016 | מאמרים 2015 | מאמרים 2013 |
| מאמרים 2012 | מאמרים 2011 | מאמרים 2010 | מאמרים 2009 | מאמרים 2008 | מאמרים 2007 | מאמרים 2006 | מאמרים 2005 |
| מאמרים 2004 | מאמרים 2003 | מאמרים 2002 | מאמרים 2001 | מאמרים 2000 | מאמרים 1999 | מאמרים 1998 | מאמרים 1997 | מאמרים 1995 |
| מאמרים 1980-1985 | מאמרים לפי קטגוריה | RSS 2.0 Feed

מאמרים בעברית שזמינים באינטרנט [2015]

כתבות על-פי תאריך

כותרת מקור תאריך
אחרי פאריס: בין הכחשה למציאות ישראל היום 18 בנובמבר, 2015
מאה שנות סרבנות פלשתינית ישראל היום 1 בנובמבר, 2015
איך כופפו האיראנים את אובאמה ישראל היום 18 בפברואר, 2015

כל החומר באתר זה ©1968-2024 דניאל פייפס.