Daniel J Pipes

| מאמרים 2024 | מאמרים 2022 | מאמרים 2021 | מאמרים 2018 | מאמרים 2017 | מאמרים 2016 | מאמרים 2015 | מאמרים 2013 |
| מאמרים 2012 | מאמרים 2011 | מאמרים 2010 | מאמרים 2009 | מאמרים 2008 | מאמרים 2007 | מאמרים 2006 | מאמרים 2005 |
| מאמרים 2004 | מאמרים 2003 | מאמרים 2002 | מאמרים 2001 | מאמרים 2000 | מאמרים 1999 | מאמרים 1998 | מאמרים 1997 | מאמרים 1995 |
| מאמרים 1980-1985 | מאמרים לפי קטגוריה | RSS 2.0 Feed

קטגוריה של מאמרים: לימודי מזרח תיכון

כתבות על-פי תאריך

כותרת מקור תאריך
איך להבין את המזה"ת ישראל היום 7 ביולי, 2011
חמש שנים לקמפוס וואץ' ג'רוסאלם פוסט 20 בספטמבר, 2007
צמיחתה של 'מדראסה' בברוקלין ניו יורק סאן 24 באפריל, 2007
חמאס בכיתה בפלורידה ניו יורק סאן 27 בינואר, 2004
פרופסורים טרוריסטים ניו יורק פוסט 24 בפברואר, 2003

כל החומר באתר זה ©1968-2024 דניאל פייפס.