Daniel J Pipes

| מאמרים 2021 | מאמרים 2018 | מאמרים 2017 | מאמרים 2016 | מאמרים 2015 | מאמרים 2013 | מאמרים 2012 |
| מאמרים 2011 | מאמרים 2010 | מאמרים 2009 | מאמרים 2008 | מאמרים 2007 | מאמרים 2006 | מאמרים 2005 |
| מאמרים 2004 | מאמרים 2003 | מאמרים 2002 | מאמרים 2001 | מאמרים 2000 | מאמרים 1999 | מאמרים 1998 | מאמרים 1997 | מאמרים 1995 |
| מאמרים 1980-1985 | מאמרים לפי קטגוריה | RSS 2.0 Feed

קטגוריה של מאמרים: דניאל פייפס (אוטוביוגרפי)

כתבות על-פי תאריך

כותרת מקור תאריך
האמריקנים מתעוררים לאיסלאמיזם National Review Online 7 בספטמבר, 2010
האם מותר לאמריקני לחוות דעה על ישראל? ג'רוסלם פוסט 28 ביולי, 2008

כל החומר באתר זה ©1968-2021 דניאל פייפס.