Daniel J Pipes

| מאמרים 2017 | מאמרים 2016 | מאמרים 2015 | מאמרים 2013 | מאמרים 2012 | מאמרים 2011 | מאמרים 2010 |
| מאמרים 2009 | מאמרים 2008 | מאמרים 2007 | מאמרים 2006 | מאמרים 2005 | מאמרים 2004 | מאמרים 2003 |
| מאמרים 2002 | מאמרים 2001 | מאמרים 2000 | מאמרים 1999 | מאמרים 1998 | מאמרים 1997 | מאמרים 1995 |
| מאמרים 1980-1985 | מאמרים לפי קטגוריה | RSS 2.0 Feed

מאמרים בעברית שזמינים באינטרנט [2016]

כתבות על-פי תאריך

כותרת מקור תאריך
בקרת נזקים במזרח התיכון Boston Globe 8 בדצמבר, 2016
האלימות האיסלמית היא שתקבע את גורלה של אירופה Washington Times 10 באוקטובר, 2016
האיסלאמיזם ונקודות התורפה ישראל היום 10 בינואר, 2016

פרסומות

כל החומר באתר זה ©1968-2017 דניאל פייפס.