Daniel J Pipes

| מאמרים 2022 | מאמרים 2021 | מאמרים 2018 | מאמרים 2017 | מאמרים 2016 | מאמרים 2015 | מאמרים 2013 | מאמרים 2012 |
| מאמרים 2011 | מאמרים 2010 | מאמרים 2009 | מאמרים 2008 | מאמרים 2007 | מאמרים 2006 | מאמרים 2005 | מאמרים 2004 |
| מאמרים 2003 | מאמרים 2002 | מאמרים 2001 | מאמרים 2000 | מאמרים 1999 | מאמרים 1998 | מאמרים 1997 | מאמרים 1995 |
| מאמרים 1980-1985 | מאמרים לפי קטגוריה | RSS 2.0 Feed

קטגוריה של מאמרים: אנטי-נוצריות

כתבות על-פי תאריך

כותרת מקור תאריך
להתאחד נגד חברת התעופה הסעודית ניו יורק סאן 21 באוקטובר, 2007
חברת התעופה הסעודית משפרת את תדמיתה FrontPageMagazine.com 31 באוגוסט, 2007

כל החומר באתר זה ©1968-2023 דניאל פייפס.