Daniel J Pipes

| מאמרים 2018 | מאמרים 2017 | מאמרים 2016 | מאמרים 2015 | מאמרים 2013 | מאמרים 2012 | מאמרים 2011 |
| מאמרים 2010 | מאמרים 2009 | מאמרים 2008 | מאמרים 2007 | מאמרים 2006 | מאמרים 2005 | מאמרים 2004 |
| מאמרים 2003 | מאמרים 2002 | מאמרים 2001 | מאמרים 2000 | מאמרים 1999 | מאמרים 1998 | מאמרים 1997 | מאמרים 1995 |
| מאמרים 1980-1985 | מאמרים לפי קטגוריה | RSS 2.0 Feed

מאמרים בעברית שזמינים באינטרנט [2018]

כתבות על-פי תאריך

כותרת מקור תאריך
ישראל צריכה לאמץ מחדש את מדיניות הניצחון Makor Rishon 2 בדצמבר, 2018
"סכסוכים מסתיימים רק כשאחד הצדדים נכנע ומתייאש" 19 באוגוסט, 2018

פרסומות

כל החומר באתר זה ©1968-2019 דניאל פייפס.