Daniel J Pipes

| מאמרים 2018 | מאמרים 2017 | מאמרים 2016 | מאמרים 2015 | מאמרים 2013 | מאמרים 2012 | מאמרים 2011 |
| מאמרים 2010 | מאמרים 2009 | מאמרים 2008 | מאמרים 2007 | מאמרים 2006 | מאמרים 2005 | מאמרים 2004 |
| מאמרים 2003 | מאמרים 2002 | מאמרים 2001 | מאמרים 2000 | מאמרים 1999 | מאמרים 1998 | מאמרים 1997 | מאמרים 1995 |
| מאמרים 1980-1985 | מאמרים לפי קטגוריה | RSS 2.0 Feed

קטגוריה של מאמרים: דמוקרטיה ואיסלאם

כתבות על-פי תאריך

כותרת מקור תאריך
דמוקרטיה מוסלמית: אופטימיות מדודה ישראל היום 14 בפברואר, 2011
סמיר קונטאר: מי יצחק אחרון? ג'רוסלם פוסט 21 ביולי, 2008
איסלאם דמוקרטי? ג'רוסלם פוסט 17 באפריל, 2008
להוציא את האיסלאם אל מחוץ לחוק? ניו יורק סאן 29 באוגוסט, 2007

פרסומות

כל החומר באתר זה ©1968-2019 דניאל פייפס.